JFIFHHC  !'"#%%%),($+!$%$C  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" 8qܼڟLoݞߓ鸥.q<,Z=}Q/~Q§YWx=0ϣ:"t7xY Yy3h^sC$b>&{FD&s߅Vuq_m$k>eӖd`{e;ҷXs' Uz tNח:'LX]~=,}gs0Mw+08zVlrޯ_bד,S8q*ƸS}H+ǥNWY;KwLGYpO8زVMsx-K ` 8ifubҡo,qv]m-yՒ36<>\9𨖜/ӃuhTL jX'{=?ɴ;.Q.VPT cC_RdXTV"SC قtѐүMSSF>a$aɍ} d1O!v-\ٳf~UW25Qr79rUf|yZ,]q?r^=%/dl+ܶ4j ff̋ڌέbg+\K9l{Ob؜7ƣ+.—WˆvEtd Z%}m܊mԱc&!Lw5"F: \cXʷ/b -Ż:Y^ x<~{bUy8fttIbɫVNa3S7=1d%~V4ɳfȲSs{sKScVMI;&vCd=Ji*ttttYXѯbG'GD9DFQ q%Έrd注ST C9#%6{4n?&ٳfa\{Isf͛6ogu7 vK6ow1 !P@?HBN=#RD*ލVc'&W$,L- z1Ҧ1ҷ?1 !@PQ?dLc9c'/˨<ؙLdnxA0gLjf,w!T.z 5!1A "23@Qaq#0B4R`bpr?*+|.@=i[5gpP" m,NvAaggmQ 0M5uSݮ]0` Y.6 OePxw`0]s(vv`.XCڇxk,Vx+- AqЬZO8Kb[#s]1Ƙmi'JqaTKpϒwh8g`*p'm{#2Ҧ/n_Is}P{P~ƜYM庬/[G4Za6DT5Z}pr 1aaszV†li'֓_Czfdv-6G(qeyxXh0$Ӧǽâ4HQޫƈ<# #rN{2\-kӿVE^FtIS^ QyvW fg;g|8i5ZVbT8P)°%zĦ';.Jѻo;uZu YuWUu:\˝X-,!1AaQq 0@P`p?!Ȟ|ϻC:Od0H%5@6o Vx]Cq cqu*bt\gfP6{KuPT*n.l~^[o "blydC {TnM RLZ2 &";@gaA;8WՐN[}XL>AY-z?̭o q 0јk+z3vM<1=** _xqlK ?Rs2@8,R@Gy'1acLrي2ٽ*# #o!ު-Ji`Nm.9 Ǫ*BۏrxDv Uȼa>" 32 ]b{D"CERTXS8NcaSm5؎s]83A3v]tF&e=-X?C2Qm#yɿe\%sys5tΖs1so(w(#h3-75[IR'ATOkYyOYP :"5 $,lź; ba LUj4ϝ(o2bqa6eHd]Kfvǜ0 -@s)\x>\L)n~[~LL=}=}=/@Cc̾i{!]'F'EjYw!r0Q4p rWp`/  / (0 I)^ܣR ô>uX9{ح_ G{Z7PYh B8aTᒀ& 8  (    !!1A 0@PQa?L>ό ٿna4Xy 9~+ ۹G@ _"?SY_T#y\>&:-kkQvbm Ar(ۙZYĪ| CS(7 ʙ0C}HUX8K+%5ĸr*Z–=S,CMfM5M\0k\Ada.iL5 Ox`-qaD@ҵkDQ\%%juUZfP\195A{֜D n.F%iL6Nc8Zh*G`"v= m/vWX U/RZ+2ϐ̄eh!,NTsx.L8QڣX*`J"R%"=AUҲpl%}$3)o]vJ4Q!qv@q c Ιxj<2t7d~Z)[xIJT֓% Z D̈́Gx}>X8hP:A˲ZlJ 5[JF 52ԕgw{ij0کeٚPirudᶂ!h<09 cz1 QMe5{AsWvfP,Wd [9#dDZ޷@jE% K!}gbPzzK[fuZ )m~H& B<3=`6#nẕw eķ1M^"$#&Kafo湘Ql{ׂY!ՍQ}D&lxfCJMB[ ; a%5sfv7#p|-#akNg]hdhp._,v\U^ x"D` 3 ). .,5(B+.cS1NyPqp,x-0F, j9QQu]y7z7iVD{L&,/W1Nc< )P|+~Oƛ~/h8%#4^fiCxeN.e7z+sG:T2s1LaL4A.K3(E]=o }%[dd[Ten]{P=X_Ԍ=Jc._֌a?